Meditaatio

Mitä teemme tapaamisissa

Ryhmän tapaamisiin on kehittynyt tietty rutiini, jonka rikkomista saa kuitenkin ehdottaa paikan päällä. Tällä hetkellä kokoonnumme paikalle hieman etuajassa ja laitamme meditaatiotyynyt paikoilleen. Seuraavaksi valitsemme kenen vuoro on seurata ajankulua ja soittaa kelloa istumisen aluksi ja lopuksi. Yleensä istumme n. 45 minuuttia, jonka aikana jokainen tekee omaa meditaatiotaan. Tämän jälkeen keitämme teetä ja keskustelemme tunnin verran vapaamuotoisesti joko päivän teemasta (jos sellainen on) tai yleisesti meditaation harjoittamisesta ja kokemuksista.

Meditaatio

Tapaamisissa jokainen tekee omaa meditaatioharjoitustaan. Meditoimiseen varattu aika on yleensä n. 45 minuuttia ja yhteistä on se, että olemme tämän ajan paikallaan ja puhumatta samassa tilassa. Jos olet epävarma mitä tehdä, niin yksinkertaisin ohje on: istu, ole hiljaa ja tarkkaile kiinnostuneen valppaana joko kehontuntemuksiasi, ajatuksiasi, tunteitasi tai ääniä ympärilläsi. Voit myös tehdä tarkemmin määriteltyä tai vapaampaa meditaatiota, jos sellainen tuntuu hyvältä. Keskustelemme mielellämme eri harjoituksista. Meditoimisen jälkeen jaamme kokemuksiamme niistä teen ääressä. Kannattaa jäädä keskustelemaan, jos vain voit!

Mikä on sinun meditaatiosi?

Intialainen joogaguru Patanjali sanoi n. 2500 vuotta sitten: ”Jooga on mielenliikkeiden pysäyttämistä”. Kenties tästä on syntynyt mielikuva, että meditaation tarkoitus on pysäyttää ajatukset. Sanalla ’meditaatio’ ei nykyään kuitenkaan aina tarkoiteta ajatusten pysäyttämistä. Meditaatio voi tarkoittaa esimerkiksi:
– jonkin lauseen tai sanan (mantran) mielessä toistamista
– hengitykseen tai muuhun kohteeseen keskittymistä
– kehon tuntemusten tietoista tarkkailua
– jonkun asian älyllistä pohtimista
– jonkin tunnetilan tai asenteen tietoista kehittämistä
– jonkin asian visualisointia
– kiireetöntä nykyhetkessä olemista

Joillain meditaatioilla on tutkimuksissa todettu olevan terveysvaikutuksia. Toisia meditaatiolajeja taas ei ole tutkittu juuri ollenkaan. Erinäisillä uskonnollisilla liikkeillä on oppeja meditaation vaikutuksista, joiden paikkansapitävyydestä voidaan kuitenkin olla montaa mieltä.